Foreningen Lokesdag

Er en erhvervsdrivende forening for freelancere stiftet i 2000. I det daglige fungerer foreningen som et redskab for medlemmerne til at løse de praktiske og regnskabsmæssige problemer, der er forbundet med at være freelancer. Går du og arbejder med egne ideer som harmonerer med foreningens formål, men som du ikke har fået realiseret, fordi du synes det er uoverskueligt at drive egen virksomhed med alle de administrative og andre problemer som dette indebærer, er et medlemskab af foreningen Lokesdag måske lige netop det, der skal til for at få projektet i gang. I så fald hører vi gerne fra dig.

Formål

I flg. vedtægtens § 2 har foreningen:

”til formål at fremme menneskets forståelse af sin placering i samspillet mellem det fysiske miljø, landskabet, samfundet og kulturen, samt at bidrage til løsning af miljømæssige og sociale problemer.

Formålet søges fremmet gennem udvikling og formidling af viden og teknologi, debatvirksomhed og kunstnerisk virke”.

Medlemskab og styrelse

Man kan være støttemedlem – kontingent pt. 100 kr. pr. år, eller erhvervsaktivt medlem af foreningen kontingent pt. 600 kr. pr. år. Typisk vil man melde sig ind som støttemedlem og så – i det øjeblik man begynder at have erhvervsmæssige aktiviteter indenfor foreningens rammer – ændre medlemskabet til erhvervsaktivt medlemskab. Medlemskab skal godkendes af bestyrelsen.

Foreningens bestyrelse holder bestyrelses- og medlemsmøde 1 gang hvert kvartal, hvor der er mulighed for orientering om og diskussion af igangværende og fremtidige aktiviteter. Møderne afsluttes med fællesspisning.

For øjeblikket arbejder foreningens erhvervsaktive medlemmer indenfor flg. områder:

  • Mindfulness og afstressningskursus
  • Fotografisk virksomhed
  • Web-design og EDB support
  • Billedkunstnerisk virksomhed
  • Kunsthåndværk og design
  • Foredrags- og kursusvirksomhed
  • Forfattervirksomhed
  • Biavl

Organisering

Foreningen er organiseret økonomisk på en sådan måde at det enkelte erhvervsdrivende medlem har sit eget projektregnskab som delregnskab i foreningens regnskab. I projektregnskabet bogføres løbende indtægter og udgifter. Indtægter baseres på fakturerede ydelser, tilskud eller lignende på baggrund af ordrer indhentet af foreningen eller det enkelte erhvervsdrivende medlem. Foreningen sørger for afregning og betaling af moms, a-skat mv. til de relevante myndigheder. Efter modregning af projektomkostninger og administrationsbidrag udbetales overskuddet som løn til den/de der har udført de pågældende ordrer. Således kan det enkelte projekt ikke give underskud.

Fordelen ved arrangementet er at det enkelte erhvervsdrivende medlem, som typisk har sit engagement i foreningen som sideaktivitet, f. eks. ved siden af ansættelse andet sted, har mulighed for at få udøve erhvervsmæssige aktiviteter under foreningens CVR nr. – og samtidig får sit projekt administreret på forsvarlig vis.

 

Baggrund for Lokesdags navn

Ideen om, at kalde Lokesdag for Lokesdag hænger naturligvis sammen med, at der i det nye værkstedsfællesskab skulle være plads til alle. Heri ligger naturligvis en skjult henvisning til Grundtvigs berømte formulering:  »Frihed for Loke såvel som for Thor«. Formuleringen findes i et digt, som indleder “Nordens Mythologi” fra 1832. I dette digt gør Grundtvig sig til talsmand for tros-, ytrings- og åndsfrihed. Og det var dette, ikke mindst åndsfrihed: retten til at have en krøllet tankegang, uden, at der skulle ses ned på dette, der var essentielt ved etableringen af Lokesdag.

Da nu torsdag er opkaldt efter Thor, kunne vi kun mene, at dette var en underkendelse af Loke. Bare fordi han var af jætteslægt, kunne han jo godt optræde bland aserne, og derfor lige så godt have en dag opkaldt efter sig. Deraf kom Lokesdag og deraf kom det, at alle møder skulle lægges på netop Lokesdag. Til historien hører også, at den, der som Loke lever på grænsen mellem flere verdener, også er den, der er kreativ. Vi husker jo alle, hvordan Loke i den nordiske mytologi kunne forvandle sig og fx iklæde sig fugleham. Så Loke ved man aldrig, hvor man har, og alligevel kan han ikke undværes.